4. PLYNOVODNÍ SYSTÉMY


 

SAG - CZ Brozany nad Ohří

Polyetylénové (PEHD) potrubí (plyn)

 

- vyráběno z lineárního (vysokohustotního)
  polyetylénu (jiná označení l-PE, PEHD, HDPE),
  typ PE 100+
- barva trubek je černá s koextrudovanými
  oranžovo-žlutými pruhy
- dimenze De 25 – 315 mm
- dodáváno v délce 6 nebo 12 m, je možnost
  dodat trubky do průměru 110 mm také v
  návinech v délce 100 m
- svařování potrubí na tupo nebo elektrotvarovkami
- určeno pro dopravu topných plynů: zemního plynu,
  svítiplynu, bioplynu a plynné fáze propanu za
  běžných podmínek

 

 

 

SAG - CZ Brozany nad Ohří

Polyetylénové (PEHD) potrubí s vnější

 

- je tvořeno vnitřní klasickou trubkou z PE100+
  dle ČSN EN 1555 v černé barvě
  s koextrudovanými oranžovo-žlutými pruhy a
  vnější ochrannou vrstvou z pěnového
  polyetylénu v tloušťce 3 mm v barvě
  oranžovo-žluté
- mezi základní trubkou a ochrannou vrstvou je
  integrován měděný signalizační vodič o
  min. průřezu 1,5 mm2
- dimenze De 25 – 225 mm
- dodáváno v délce 6 nebo 12 m, je možnost dodat trubky
  do průměru 110 mm také v návinech v délce 100 m
- svařování potrubí na tupo, elektrotvarovkami nebo
  spojování za pomoci mechanických spojek
- určeno pro dopravu topných plynů: zemního plynu,
  svítiplynu, bioplynu a plynné fáze propanu za běžných
  podmínek