3. VODOVODNÍ SYSTÉMY - TRUBNÍ MATERIÁLY


Plastová potrubí

 

SAG - CZ Brozany nad Ohří

Polyetylénové (PEHD) potrubí

 

- vyráběno z lineárního (vysokohustotního)
  polyetylénu (jiná označení I-PE, PEHD, HDPE),
  typ PE 80 a typ PE 100 - barva trubek
  je černá s modrými (vodovod) či hnědými
  (tlak. kanalizace) pruhy
- dimenze De 20 – 1000 mm
- dodáváno v délce 6 nebo 12 m, je možnost
  dodat trubky do průměru 110 mm také
  v návinech v délce 100 m
- svařování potrubí na tupo, elektrotvarovkami
  nebo spojování za pomoci mechanických spojek
- určeno pro vodovodní řády a tlakovou kanalizaci

 

 

 

 

SAG - CZ Brozany nad Ohří

Polyetylénové (PEHD) potrubí - RC PROTECT

 

- špičkové potrubí vyráběno z materiálu
  PE 100 RC (resistant to crack) se zvýšenou
  odolností vůči bodové zátěži
- pro obsyp je možné použít vykopanou zeminu
  až do velikosti kamenů 63mm
- barva trubek je modrá (vodovod) nebo
  hnědá (tlak. kanalizace)
- dimenze De 25 – 630 mm
- dodáváno v délce 12 metrů, je možnost dodat
  trubky do průměru 160 mm také v návinech
  v délce 50-100 m
- svařování potrubí na tupo, elektrotvarovkami
  nebo spojování za pomoci mechanických spojek
- určeno pro vodovodní řády a tlakovou kanalizaci
  do PN 16

 

 

 

Polyetylénové (PEHD) potrubíSAG - CZ Brozany nad Ohří
s vnější ochranou - PROFUSE

 

- špičkové potrubí vyráběno z lineárního
  (vysokohustotního) polyetylénu z PE 100
  (Borealis HE 3493) s vnějším ochranným
  pláštěm z PP
- ochraný plášť byl vyvinut zejména pro
  bezvýkopové technologie - horizontální vrtání,
  relining, burst lining, cracking, Hydros nebo
  pluhování
- barva trubek je modrá (vodovod) nebo hnědá
  (tlak.kanalizace)
- dimenze De 63 – 630 mm
- dodáváno v délce 12 metrů, je možnost dodat
  trubky do průměru 110 mm také v návinech
  v délce 100 m
- svařování potrubí na tupo, elektrotvarovkami nebo
  spojování za pomoci mechanických spojek
- určeno pro vodovodní řády a tlakovou kanalizaci
  do PN 16

 

 

 

SAG - CZ Brozany nad Ohří

Polyetylénové (PEHD) potrubí s vnější ochranou - ROBUST SUPERPIPE

 

- je tvořeno vnitřním špičkovým potrubím
  vyráběného z materiálu PE 100 RC (resistant
  to crack) se zvýšenou odolností vůči bodové
  zátěži s dodatečným velmi hladkým opláštěním
  (ochrannou vrstvou) z nepěněného a
  minerálně vyztuženého polypropylénu
  v tloušce min. 1,7 mm
- mezi základní trubkou a ochrannou vrstvou
  je integrován měděný signalizační vodič
  o min. průřezu 1,5 mm2
- dimenze De 32 – 225 mm
- dodáváno v délce 6 nebo 12 m, je možnost
  dodat trubky do průměru 110 mm také
  v návinech v délce 100 m
- svařování potrubí na tupo, elektrotvarovkami
  nebo spojování za pomoci mechanických spojek
- určeno pro vodovodní řády a tlakovou kanalizaci
  do PN 16

 

 

 

SAG - CZ Brozany nad Ohří

Tlakové vodovodní potrubí z MoPVC - MONDIAL

 

- potrubí z molekulárně orientovaného PVC
  (MoPVC) s velmi vysokou odolností proti
  mechanickému porušení a dlouhou životností
- hrdlové potrubí o nízké hmotnosti pro tlaky
  PN 12,5 a PN 16
- průměry De 110 - 400 mm
- používá se v kombinaci s litinovými tvarovkami
  (Hawle systém 2000)
- jedná se o adekvátní náhradu potrubí
  z tvárné litiny
- určeno pro vodovodní řády

 

 

 

SAG - CZ Brozany nad Ohří

PVC potrubí

 

- potrubí a tvarovky jsou vyráběny
  z neměkčeného PVC (PVC–U)
- hrdlové potrubí a tvarovky pro tlaky PN 6,
  PN 10 a PN 16
- průměry De 90 - 630 mm
- dodáváno v délce 6 m
- určeno pro vodovodní řády

 

 

 

 

 

SAG - CZ Brozany nad Ohří

PVC trubky pro vrtané studny

 

- potrubí a tvarovky jsou vyráběny
  z neměkčeného PVC (PVC–U)
- trubky jsou opatřeny hladkým hrdlem
  s mírnou kuželovitostí, která ulehčuje jejich
  spojení a zasunování do vrtu
- jsou standardně dodávány ve stavebních
  délkách 3 a 4 m, bez perforace
- určeno pro vypažení studen, při použití je
  potřeba brát v úvahu jejich mechanické
  vlastnosti

 

 

 

 

SAG - CZ Brozany nad Ohří

Předizolované flexibilní potrubí z PE-Xa nebo PE-HD - ECOFLEX

 

- předizolované flexibilní potrubí z PE-Xa
  nebo PE-HD pro rozvody teplé a studené vody
- průměry De 25 - 110 mm
- dodáváno v 50 m kotoučích v několika
  provedeních
- je možné použít také pro vnitřní rozvody

 

 

 

 

 

Litinová potrubí

 

SAG - CZ Brozany nad Ohří

Trouby a tvarovky z tvárné litiny

 

- hrdlové trouby z tvárné litiny opatřené
  vnitřní a vnější povrchovou ochranou
- hrdlové a přírubové tvarovky z tvárné litiny
- profily DN 80 – 1000 mm
- stavební délka trub - 6 m