8. SYSTÉMY PRO VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY


 

SAG - CZ Brozany nad Ohří

Podzemní a nadzemní nádrže

 

- využitím dešťové vody je možné uspořit
  až 50% pitné vody
- využití dešťové vody pro zahradní i pro
  domovní použití
- při používání filtrovací techniky GRAF je voda
  vždy průzračně čirá a bez zápachu

 

 

 

 

 

 

SAG - CZ Brozany nad Ohří

Vsakovací systémy

 

- použití k odvodnění střech, skladovacíh ploch,
  silnic, ale i k odvodnění velkých průmyslových
  ploch
- použití také v soukromém sektoru, např.
  odvod dešťové vody z rodinného domu
- vyvinut především k zachytávání a vsakování
  dešťové vody