3. VODOVODNÍ SYSTÉMY - VODOMĚRY A VODOMĚRNÉ ŠACHTY


 

SAG - CZ Brozany nad Ohří

Vodoměry

 

- bytové vodoměry - studená a teplá voda
- domovní vodoměry - závitové
- průmyslové vodoměry - přírubové

 

 

 

 

 

 

 

 

SAG - CZ Brozany nad Ohří

Vodoměrné šachty plastové z PP

 

- jsou vyrobeny z polypropylenových (PP)
  desek za pomocí svařovací technologie, dále
  vyztužené proti tlaku zásypové zeminy
- slouží k osazení vodoměru a příslušných
  armatur na domovní vodovodní přípojce
- jsou dodávány ve válcovém nebo hranatém
  provedení
- jsou vybaveny schodnicemi (žebříkem) pro
  snadný vstup, standardními prostupy
  a plastovým poklopem